Rukovodilac sektora: Aleksandra Jovanović, mr. ph.
tel: +382 20 405 904
        +382 20 406 906
fax: +382 20 235 087

Sektor veledrogerije snabdijeva javne zdravstvene ustanove (apoteke, domove zdravlja, opste i specijalne bolice, Klinicki centar Crne Gore, Institut za zdravlje Crne Gore) sa: ljekovima, sanitetskim materijalom, medicinskim potrosnim materijalom za jednokratnu upotrebu, ostlim potrosnim materijalom, stomatoloskim materijalom, medicinskim sredstvima za hemodijalizu i peritonalnu dijalizu i farmaceutskim hemikalijama.
Snabdijava apoteke u sastavu Ustanove sa kompletnim programom parafarmacije.

Sektor je organizovan preko dvije sluzbe:

1. Sluzba nabavke i prodaje
Rukovodilac sluzbe: Aleksandra Jovanović, mr.ph.
tel: +382 20 405 907
fax: +382 20 235 087

2. Sluzba skladista
Rukovodilac sluzbe: Vera Dabanovic, dr med. sci
tel: +382 20 405 915