Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore "Montefarm" je osnovana Odlukom Skupstine Republike Crne Gore br. 1771 od 15.05.1991. god. ("Sl. list RCG", br.21/91) sa ciljem da vrsi snadbijevanje stanovnistva, zdrastvenih ustanova lijekovima i ostalim sredstvima za lijecenje. ZUACG "Montefarm" ima svojstvo pravnog lica i samostalno istupa u pravnom prometu sa potpunom ogovornoscu.

 Ustanova svoju djelatnost ostvaruje preko tri sektora i to:
   - Sektor farmaceutske zdravstvene zastite, u  cijem  
      sastavu se nalaze 45 apoteka u svim opstinama Republike Crne Gore.
   - Sektor veledrogerije, u kome se nalazi  komercijalna sluzba i skladiste.
   - Sektor za ekonomsko-pravne i opste poslove

Ustanova vrsi nabavku i distribuciju lijekova i medicinskog materijala svim javnim zdravstvenim ustanovama, kao i gradjanima, preko svojih apoteka.

Republicki fond za zdravstvo usvaja listu lijekova koje idu na teret Republickog fonda za zdravstvo,  koji se u apotekama gradjanima mogu izdati na recept propisan od strane ljekara bez naplate. Ljekovi izdati na recept se fakturisu Republickom fondu za zdravstvo na osnovu vjerodostojnog dokaza o izdatom lijeku (prilog uz fakturu recept). Ostali lijekovi kao i pomoćna ljekovita sredstva, parafarmacija placaju gradjani, isti se ne fakturisu Fondu za zdravstvo.

Proteklih godina postojanja ZUACG "Montefarm" karakterise izuzetna stabilnost, sigurnost i kvalitet te nadasve kontinuitet u snabdijevanju lijekovima, što je predstvljalo bitan faktor politicko - ekonomske i socijalne stabilnosti i sigurnosti sistema, drzave i stanovnistva, uprkos teskim i cesto dramaticnim izazovima i iskusenjima kroz koje je ova drzava prolazila.
 

U dosadasnjem periodu, od osnivanja do danas u apotekama ZUACG "Montefarm" kao i u javnim zdravstvenim ustanovama nikada nije bilo dramaticnih nestasica poremecaja ili propusta, nikada nije isporucen ili pusten u promet lijek zbog kojeg bi doslo do ugrozenosti zdravlja gradjana, zahvaljujuci prije svega svojem strucnomm farmaceutskom kadru, koji se u svim slucajevima nabavke i distribucije lijekova vodio osnovnom cinjenicom da je lijek kvalitetan, siguran i efikasan.

Adresa: Ljubljanska bb. 81000 Podgorica     tel: +382 20 405 901

      PRAVILNIK MALE VRIJEDNOSTI

        PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE HITNIH NABAVKI

        PLAN OTPADA    

      PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI

V O D IC
Za pristup informacijama u posjedu Zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore
Montefarm

 

PUTNI NALOZI

-Izvještajni period 18.07-24.07.2016-

Nalog 20.07.2016

-Izvještajni period 25.07-31.07.2016-

Nalog 28.07.2016

Nalog 29.07.2016

-Izvještajni period 15.08-21.08.2016.
Nalog 15.08.2016. i
16.08.2016.

-Izvještajni period 22.08-28.08.2016.
 Nalog 22.08.2016, 23.08.2016, 24.08.2016. i 26.08.2016

-Izvještajni period 29.08-04.09.2016.
 Nalog 29.08.2016 i 31.08.2016

-Izvještajni period 05.09 - 11.09.2016.
 
Nalog 05.09.2016

 Nalog 06.09.2016

-Izvještajni period 12.09 - 18.09.2016.
Nalog 12.09.2016

-Izvještajni period 19.09 - 25.09.2016.
Nalog 16.09.2016 i 20.09.2016

-Izvještajni period 26.09 - 02.10.2016.
Nalog 26.09.2016

-Izvještajni period 03.09 - 09.10.2016.
Nalog 03.10.2016

Nalog 07.10.2016
Nalog 08.10.2016

-Izvještajni period 10.09 - 15.10.2016.
Nalog 10.10.2016